Rezultati sa proljećnog krosa 2019. godine

Rezultati sa  proljećnog krosa

I RAZRED

1.Boljevević Isidora                                                              1.Davidović Veljko
2. Matanović Staša                                                            2.Vujošević Ognjen
3. Majić Lara                                                                        3.Alibašić Demir

 

II RAZRED

 1.Lekić Zejna                                                                1. Pepić Malik
2.Kaludjerović Andjela                                              2.Mustagrudić Medim
 3.Orahovac Ajna                                                         3.Raičević  Balša

 

III RAZRED

1.Škatarić  Nevena                                                                    1.Alibašić Daris
2.Davidović Simona                                                                2.Kaludjerović Vuk
3.Maraš Dunja                                                                         3.Stojanović Andrija

 

IV RAZRED

1.Škatarić Jovana                                                                           1.Škatarić Vuk
2.Pepić  Anesa                                                                                  2.Pejović Pavle
3.Škatarić Anastasija                                                                      3. Pepić Amsal

 

V RAZRED

1.Popović Aleksandra                                                                 1 .Frljučkić  Eldar
2.  Maraš Sanja                                                                             2.Matanović Bogdan
3.   Raičević Tamara                                                                     3.Popović Arsenije

 

VI RAZRED

1.Vujošević Jovana                                                                                1. Raičević Veselin
2. Davidović Tijana                                                                               2. Otović Aid
3.Lekić Šejla                                                                                            3.Orahovac   Damir

 

VII RAZRED

1.  Popović Aleksandra                                                                                   1.Maraš Nemanja
2.Orahovac  Nermina                                                                                    2. Kojić Milan
3.  Klikovac  Irena                                                                                          3.Škatarić Lazar

 

VIII RAZRED

1.Raković Kristina                                                                                    1. Kaludjerović Aleksa
2.  Sekulić  Kristina                                                                                   2.Orahovac  Almir
3  .Mijović Suzana                                                                                      3. Grbavčević Ilija

 

IX RAZRED

1.Radović Sara                                                                                                       1.Mustafić Almir
2.Ajković Nikolina                                                                                               2. Ivezić Danijel
3.Orahovac Alisa                                                                                                 3.Orahovac  Adis