Raspored nastave za učenje na daljinu

Osnovna škola – I razred Osnovna škola – II razred Osnovna škola – III razred Osnovna škola – IV razred Osnovna škola – V razred Osnovna škola – VI razred Osnovna škola – VII razred Osnovna škola – VIII razred Osnovna škola – IX razred