Djački parlament u školskoj 2015/16 godini

Djački parlament

IMG_1968

IMG_1967

  • Maida Pepic, predsjednik djačkog parlamenta
  • Sara Orahovac, potpredsjednik djačkog parlamenta
  • Muamer Orahovac, sekretar djačkog parlamenta
  • Jovana Nikčevic, zapisničarka