Djački parlament u školskoj 2017/18. godini

Članovi djačkog parlamenta  školske 2017/18.godine su :
Radulovic Jelena,predsjednik djačkog parlamenta
Andrija Majić,podpredsjednik
Nadja Micevska,sekretar
Sajma Frljučkić, zapisničar