Pravila ponašanja u školi

Redovno, marljivo i savjesno radi na usvajanju znanja i sticanju opšte kulture;

Pridržava školskih propisa, savjeta, uputstava i odluka nastavnika, direktora i organa škole;

Uredno pohađa nastavu;

Blagovremeno pravda izostanke;

Za vrijeme časa ne ometa izvođenje nastave i rad u odjeljenju;

Za vrijeme trajanja časa ne napušta čas, bez prethodno dobijenog odobrenja nastavnika;

Prema nastavnicima ophodi pristojno;

Poštuje ličnost drugih učenika i njeguje drugarske i humane odnose;

Čuva imovinu škole;

Njeguje čistoću i estetski izgled školskih prostorija;

Učestvuje u dežurstvima škole;

Poštuje pravila školskog, odnosno kućnog reda;

Obavlja i druge dužnosti utvrđene statutom ustanove.