Đački parlament u školskoj 2022/2023. godini

Izabrano je rukovodstvo đačkog parlamenta u školskoj 2022/2023.godini

  1. Bogdan Matanović – predsjednik parlamenta
  2. Pavle Pejović – podpresjednik
  3. Mihailo Maraš – sekretar
  4. Edina Orahovac – zapisničarka