Zaključci 5

Zaključci sa sjednice Savjeta  roditelja,održane 18.09.2019.godine

1.Usvojen  zapisnik sa prethodne  sjednice

2.Dato pozitivno misljenje  na Godisnji plan rada škole i usvojen izvještaj o realizaciji  plana za prethodnu školsku godinu

3.Analiziran uspjeh i vladanje učenika

4.Data saglasnost za izlete i ekskurziju