Sjednica-12.02.2020.

1.Usvojen zapisnik sa prethodne sjednice

2.Analiziran uspjeh učenika i predložene mjere za poboljšanje uspjeha

3.Samoevaluacija rada škole i upoznati sa Akcionim planom

4.Informisani o Razvojnom planu škole za period od 2017 – 2019.godine.